Generator zamówień do dostawców dla programu Subiekt GT

Aplikacja jest modułem dodatkowym instalowanym wewnątrz Subiekta i stanowiącym idealne rozszerzenie jego funkcjonalności, które pozwala jak sama nazwa wskazuje generować zamówienia do dostawców na podstawie danych zagregowanych w programie Subiekt GT.

Generator zamówień do dostawców pozwala na generowanie zamówień na podstawie danych takich jak:

Generowanie zamówień do dostawców odbywa się w przeznaczonym panelu uruchamianym z modułu zestawienia Subiekta GT gdzie jest zainstalowany moduł.

Moduł pozwala nie tylko na zamawianie towarów na podstawie zamówień od klientów, ale na analizę ilości koniecznych do zamówienia z uwzględnieniem już istniejących zamówień do dostawców, aktualnych Stanów magazynowych i aktualnych rezerwacji wykonanych przez zamówienia od klientów.

Wewnątrz aplikacji możemy zdefiniować własne filtry danych które ułatwiają nam przetwarzanie danych.

Reguły filtrujące – dla których określamy interesujące nas zestawy danych na podstawie następujących zmiennych, które możemy konfigurować w odpowiednie warunki.

Te filtry to:

 • Stan aktualny,
 • Wartość zakupów,
 • Ilość sprzedana,
 • Ilość wcześniej zamówiona,
 • Stan minimalny,
 • Wartość sprzedaży,
 • Dostępne na magazynie,
 • Rezerwacja,
 • Ilość zakupiona,
 • Ilość zamówiona.

Cały zestaw wyżej wymienionych filtrów umożliwia nam bardzo ścisłe wyselekcjonowanie kartotek towarowych które chcemy przygotować do zamówienia do dostawców.

Reguły wynikowe – zestaw dedykowanych reguł, które umożliwiają automatyczne przeliczenie ilości towarów w Subiekcie GT koniecznych do zamówienia. Reguły te są w pełni konfigurowalnymi działaniami matematycznymi które możemy zdefiniować we własnym zakresie na podstawie następujących parametrów:

 • Stan aktualny,
 • Wartość zakupów,
 • Ilość sprzedana,
 • Ilość wcześniej zamówiona,
 • Stan minimalny,
 • Wartość sprzedaży,
 • Dostępne,
 • Rezerwacja,
 • Ilość zakupiona,
 • Ilość zamówiona.

Powyższe parametry posiadają własne zdefiniowane znaczniki odpowiadające literom alfabetu za pomocą których możemy konstruować zapytanie w oknie konfiguracji naszej reguły wynikowej.

Ilość reguł wynikowych nie jest w żaden sposób ograniczana i możemy w ten sposób dostosować ilości zamawianych towarów do np. grup towarowych, które występują w naszym programie Subiekt GT lub w zależności od producenta lub dostawcy ich minimów logistycznych.

Oprócz omawianych powyżej reguł filtrujących i reguł wynikowych program pozwala nam na filtrowanie listy towarów na podstawie szeregu dodatkowych filtrów standardowych takich jak:

 • Magazyn,
 • Typ dokumentu – brany pod uwagę do wyliczenia ilości do zamówienia,
 • Okres w jakim występują dokumenty,
 • Producent,
 • Dostawca.

Do prawidłowego wygenerowania zamówień do dostawców konieczne jest określenie w parametrach kartoteki towarów Subiekta GT dostawcy danego towaru. Naturalnie opcja ta wspomaga proces automatycznego generowania, jednakże wskazanie dostawcy, do którego składamy zamówienie możliwe jest również na samym końcu w oknie wyświetlonego zamówienia do dostawców.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo dostępnym na platformie YouTube który pokazuje pełne możliwości Generatora zamówień do dostawców dla Subiekta GT.

Generator zamówień do dostawców