• Strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie firmy:
    – informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników;
    – liczba zatrudnionych pracowników w podziale na różne rodzaje umów (na czas określony, nieokreślony, próbny);
    – informacja o kończących się umowach;
    – informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach;
    – podsumowanie wynagrodzeń w bieżącym miesiącu;
    – informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji);
    – ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu.
  • Wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń.
  • System przeznaczony do samodzielnej obsługi kadr i płac, jak i przystosowany do pracy w biurach rachunkowych.
  • Rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi: badania lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia zawodowe, nagrody i kary, historia zatrudnienia, członkowie rodziny, przychody i koszty autorskie z innych źródeł.
  • Biblioteka dokumentów pracownika (obrazy dokumentów tworzonych w programie oraz import dokumentów zewnętrznych).
  • Ewidencja umów o pracę i umów cywilnoprawnych z aneksami.
  • Możliwość rozbudowy umów cywilnoprawnych o elementy właściwe umowom o pracę: składniki płacowe, dział, stanowisko, ewidencja absencji i inne.
  • Automatyczne obliczanie wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego w wyniku wykonywania operacji mogących wpływać na ten wymiar – na przykład po przedłużeniu umowy w ciągu roku.
  • Bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców.
  • Prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.
  • Trzy sposoby określania wartości składników:
    – kwota;
    – definicja (możliwość budowania wyrażeń z funkcji wbudowanych w programie – np. płaca minimalna, liczba dni absencji różnego rodzaju, liczba przepracowanych godzin nocnych oraz godzin nadliczbowych, wartość innego składnika płacowego, wartość pozostałych wynagrodzeń z zadanego okresu oraz wiele innych – a także własnych parametrów;
    – „składniki programowalne” (nieograniczone możliwość do zastosowania przez doświadczonego serwisanta/programistę).
  • Trzy poziomy określania wartości składników:
    – w słowniku składników (dla całej firmy);
    – w definicji listy płac (np. dla działu);
    – w umowie (dla konkretnego pracownika).
  • Rozbudowane możliwości parametryzacji składników (parametry obliczania wartości finalnej, wpływu na podatki i składki ZUS, wpłaty do PPK i wiele innych).
  • Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników.
  • Mechanizmy automatyzujące naliczanie wynagrodzeń: strona główna prezentująca stan realizacji planu wynagradzania pracowników, widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie, rozbudowany i intuicyjny kreator naliczania wynagrodzeń.
  • Analizator wypłaty prezentujący w zrozumiałej formie w jaki sposób zostały obliczone poszczególne kwoty (uwzględnia także zmiany wprowadzone przez użytkownika po naliczeniu wynagrodzenia.
  • Definiowanie wydruków typu lista płac (łatwe i zarazem dające duże możliwości konfiguracji).
  • Operacje kasowe oraz przelewy do wypłat dla pracowników oraz różnych instytucji (np. komornik, firma ubezpieczeniowa, związki zawodowe).
  • Elastyczne planowanie czasu pracy.
  • Wiele systemów rozliczania czasu pracy.
  • Dowolne okresy rozliczeniowe.
  • Rejestrowanie faktycznego czasu pracy:
    – godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
    – urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności.
  • Rejestrowanie i rozliczanie ekwiwalentów za urlop.
  • Delegacje krajowe i zagraniczne.
  • Ewidencja akordów (akordy liniowe i progresywne).
  • Ewidencja prowizji (prowizje liniowe i progresywne).
  • Ewidencja sporadycznych naliczeń i potrąceń.
  • Nowoczesny kanał komunikacji z własnymi pracownikami, którzy za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca mogą mieć wgląd do swoich danych (nie dotyczy pracowników firmy, których za pomocą Gratyfikanta nexo PRO rozlicza biuro rachunkowe).
  • Informacja o wynagrodzeniach.
  • Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego.
  • Możliwość zgłoszenia urlopu.
  • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS.
  • Możliwość ograniczania użytkownikom programu dostępu do danych kadrowych i płacowych poszczególnych pracowników.
  • Obsługa potrąceń komorniczych.
  • Deklaracje skarbowe (naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna PIT-2, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40).
  • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS (współpraca z programem Płatnik).
  • Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (zgłoszenia, wpłaty, eksport plików do instytucji finansowej).
  • Bankowość elektroniczna.