Subiekt GT – Seryjne wystawianie dokumentów

Aplikacja pozwala jak nazwa wskazuje na wystawienie dużych ilości Faktur, paragonów imiennych za pomocą automatu po wcześniejszym skonfigurowaniu kilku parametrów pracy tj.:

  • Ustalenie ceny dla towaru/usługi
  • przypisanie grup, cech, lub grup i cech dla kontrahentów i towarów
  • przypisanie indywidualnych cen na wybrane usługi dla kontrahentów
  • określenie domyślnego wzorca wydruku do wydruku lub wysyłki mailowej do odbiorców wystawionych Faktur VAT

Dodatkowo aplikacja pozwala zautomatyzować proces przypomnień o zaległościach w płatnościach wysyłając maile z przypomnieniami.

Wymagana Sfera dla Subiekta GT

Aktualizacja na dzień 01-07-2021

Dodano obsługę transakcji VAT WSTO i WSTO-OSS dla sprzedaży poza terytorium kraju gdzie konsumentem jest osoba z terenu Unii europejskiej a sprzedaż odbywa się z terytorium Polski.

 

Film instruktażowy poniżej